Política de Privacidade

A través desta páxina web non se recaban datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

A páxina web http://www.asaltoaocastelo.gal/ pode conter enlaces a sitios web de terceiros, cuias políticas de privacidade son alleas á de http://www.asaltoaocastelo.org/. Ao acceder a tales páxinas web, o usuario pode decidir si aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, si navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

A continuación, lle indicamos a información básica:

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter persoal que se puideran recabar directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de ASOCIACIÓN CULTURAL CHERINKAS.

 

Finalidade do tratamento:

A finalidade do sitio web é a de informar sobre a festa Asalto ao Castelo de Vimianzo. O usuario consinte expresamente que os seus datos persoais sexan tratados para a remisión de información sobre a festa por vía electrónica (Por exemplo: correo electrónico, redes sociais… etc.).

Lexitimación do tratamento:

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento da relación contractual entre o usuario rexistrado e o titular desta páxina web, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, para o cal se habilitado os correspondentes formularios, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa (Por exemplo, mediante a aceptación da casilla correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos:

Os datos persoais proporcionados polos usuarios, xa sexa a través dos formularios de contacto ou a través do rexistro de usuarios na páxina web, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

 

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal.

Tratamento de datos de menores:

As persoas maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web.

O tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitará o consentimento dos seus pais ou titores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos dos interesados:

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, na dirección de correo electrónico accherinkas[@]gmail.com

Se tes probas ou indicios dun incumprimento ou infracción da normativa de protección de datos que afecte ao tratamento dos teus datos persoais, podes presentar unha reclamación ante a Axencia aportando ditos documentos a través do seguinte enlace: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf