Agradecer a todas estas entidades a súa colaboración coa festa, sen elas dificilmente se podería manter o nivel que ten actualmente. Calquera outra entidade que queira colaborar pode consultar os paquetes publicitarios e contactar coa organización a través de festa@asaltoaocastelo.gal

Organizadores

Guía Hostaleira e Empresarial