Grupos Musicais

Aínda sen confirmacións musicais para o 2021

O Asalto ao Castelo de Vimianzo celebrarase o sábado 3 de xullo de 2021.