Bases do concurso

Número de locais necesarios para participar: 8

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

BASES:

  • Dende martes 2 a sábado 6 de xullo, en horario mínimo de 12:00h a 15:00h e de 19:00h a 23:00h.
  • Agasallos irmandiños, ata fin de existencias, para quen sele por cartolina unha destas rutas: Ruta Mínima (7 selos) e Ruta Total (13 selos). A cartolina terase que depositar, cos datos de contacto cubertos e coa valoración de todos os pinchos selados, nunha das urnas dos seguintes locais: Bodegón A Lareira, Celme Café e Restaurante Vía Rápida.
  • Ademais, entre os que completen calquera das rutas sortearase un lote de produtos Estrella Galicia en función do peso da persoa gañadora.
  • En cumprimento do establecido pola Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Proteción de Datos de Carácter Personal, comunicámoslle que os datos que nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de titularidade de AC Cherinkas co fin de mantelo informado sobre cuestións relativas á nosa actividade e servicios que poidan resultar de interese. Mediante a aceptación destas bases, vostede da o consentimento expreso para que a AC Cherinkas poda utilizar con este fin concreto os datos facilitados. Informamos que ten dereito á exercer os dereitos de aceso, retificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter personal mediante un escrito dirixido á info@asaltoaocastelo.org acompañado dunha copia do DNI.

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2012

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Video de Asalto ao Castelo 2018

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2016

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2013

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2014

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Video Asalto ao Castelo 2019

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2017

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida

Fotos/Vídeos de Asalto ao Castelo 2015

Número de locais necesarios para participar:

Fecha de inicio do concurso: Non definida

Fecha de fin do concurso: Non definida